สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 12 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับภาษี


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

 

   วิสัยทัศน์
             "ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการแบบบูรณาการ"
 
  พันธกิจ
1.       พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
2.       ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
3.       ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4.       ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
5.       พัฒนาโครงการสร้างพื้นสร้างเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
6.       บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาน
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.107.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,783

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.