ช่องทาง Online
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  

 

   วิสัยทัศน์
             "ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการแบบบูรณาการ"
 
  พันธกิจ
1.       พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
2.       ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
3.       ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4.       ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
5.       พัฒนาโครงการสร้างพื้นสร้างเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
6.       บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาน
การให้บริการ
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
คู่มือสำหรับประชาชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,717

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.