ช่องทาง Online
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2627
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

 

การคมนาคม
                ถนน มีทางหลวงแผ่นดินถนนสายสระบุรี-หล่มสัก(ทางหลวง หมายเลข 21) ตัดผ่านตำบล มีทางรถไฟตัดผ่าน มีสถานีย่อยรับส่ง ผู้โดยสาร ณ บริวณหน้าโรงเรียน อัสสัมชัน คอนแวนต์ ลำนารายณ์ ถนนภายในตำบลส่วนใหญ่มีดังนี้
                ถนนลาดยาง
                ถนนหินคลุก
                ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
                ถนนลูกรัง
 
การไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 8 หมู่บ้าน และใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิพย์ 25 หลังคาเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านละส่วนราชการ
 
ประปา
                องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน พุทธศักราช 2548 โดยให้บริการน้ำประปาครบทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีแหล่งผลิตน้ำประปา 2 แห่ง คือ
                ที่ทำการ อบต.ห้วยหิน(ม.6) ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง
                บ้านวิเศษสมบูรณ์(ม.7) และกลุ่มมัสยิด(ม.2)ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
                โดยแต่ละเดือนตำบลห้วยหินมีปริมาณใช้น้ำประปาประมาณ 14000 ลูกบาศก์เมตร
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                พื้นที่ตำบลห้วยหินมีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 อ่าง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
                อ่างเก็บน้ำสะพานหก(หมู่ 2)
                อ่างเก็บน้ำมัสยิด(หมู่ 2 )
                อ่างเก็บน้ำป่าหินงาม (หมู่ 2)
                อ่างเก็บน้ำศูนย์สวัสดิการสังคม (หมู่ 6)

                อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่(หมู่ 7)

การให้บริการ
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
คู่มือสำหรับประชาชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 94,601

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.