สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับภาษี


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หินโมกุล
แหล่งจำหน่ายหินโมกุล
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
งานประชาสัมพันธ์ / งานรณรงค์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลัก
งานนโยบายและแผน
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานสภา
แผนดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
การประชุมสภา อบต.ห้วยหิน
การบริหารความเสี่ยง
งานบริหารบุคคล
ประกาศงานบริหารบุคคล
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คุณธรรม จริยธรรม
นโยบายผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์/ระเบียบบริหารงานบุคคล
แผนงานบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
บรรจุแต่งตั้ง/การโอน/การย้าย
สวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานส่วนตำบล
ประกาศเกียรติคุณ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
โครงการศึกษาดูงาน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร
รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผลการประมูล/ผู้ชนะราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
ประกาศงบการเงิน
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยหิน
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ถาม ตอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายท้องถิ่น/ระเบียบท้องถิ่น/การตอบข้อหารือ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 40,732

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.