ช่องทาง Online
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ช่องทาง Online
หนังสือราชการ
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หินโมกุล
แหล่งจำหน่ายหินโมกุล
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
งานประชาสัมพันธ์ / งานรณรงค์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานสภา
แผนดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
การประชุมสภา อบต.ห้วยหิน
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลการดำเนินงาน
ประกาศงานบริหารบุคคล
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คุณธรรม จริยธรรม
นโยบายผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์/ระเบียบบริหารงานบุคคล
แผนงานบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
บรรจุแต่งตั้ง/การโอน/การย้าย
สวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานส่วนตำบล
ประกาศเกียรติคุณ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
โครงการศึกษาดูงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร
รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
รายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผลการประมูล/ผู้ชนะราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศงบการเงิน
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยหิน
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ในเครือข่าย
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ถาม ตอบ
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายท้องถิ่น/ระเบียบท้องถิ่น/การตอบข้อหารือ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
คู่มือสำหรับประชาชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,710

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.